Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği

Sitemize 591268 kez erişildi

Çukurova Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
2022_13_1.jpg

Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi
Turkish Journal of Biological Control


Yıl: 2022           Cilt (Volume): 13           Sayı (Number): 1


   İçindekiler (Contents)

1.Tire ve Ödemiş (İzmir) ilçelerinde domates ve patates alanlarında Domates güvesi [Tuta absoluta (Meyrick, 1917) (Lepidoptera: Gelechiidae)]’nin doğal düşmanlarının belirlenmesi
(Natural enemies of the Tomato leafminer [Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)] in tomato and potato production areas in Tire and Odemis Districts of Izmir Province, Turkey )
Bahar ÇAYLAK, Hüseyin BAŞPINAR
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 1, (2022), 1-11. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

2.Adana İlinde pamukta zararlı Çiğit emici böceği, Oxycarenus hyalinipennis (Costa) (Hemiptera: Lygaeidae) ile birlikte saptanan avcı arthropoda türleri ve popülasyon değişimleri
(Predatory arthropod species associated with the cotton seed bug, Oxycarenus hyalinipennis (Costa) (Hemiptera: Lygaeidae), and their population changes in cotton in Adana Province, Turkey)
Abdullah KAYA, Ekrem ATAKAN
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 1, (2022), 12-24. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

3.Adana İli Balcalı yöresinde avcı Orius (Hemiptera: Anthocoridae) türlerinin araştırılması
(Investigation of predatory Orius species (Hemiptera: Anthocoridae) in Balcalı District of Adana Province, Turkey )
Şefika TATLICIOĞLU, Ekrem ATAKAN, Serkan PEHLİVAN
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 1, (2022), 25-36. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

4.Nephus includens Kirsch (Coleoptera: Coccınellidae)’in Asma unlubiti, Planococcus fıcus (Signoret) (Hemiptera: Pseudococcidae) üzerindeki bazı tüketim özellikleri
(Some consumption characteristics of Nephus includens Kirsch (Coleoptera: Coccinellidae) on the vine mealybug Planococcus ficus (Signoret) (Hemiptera: Pseudococcidae))
Betül TARHANACI, Murat MUŞTU
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 1, (2022), 37-47. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

5.Gaziantep bağ alanlarındaki endofitik funguslar ve bunların fungal gövde patojenleriyle antagonistik ilişkileri
(Endophytic fungi in vineyards in Gaziantep Province, Turkey and their antagonistic associations with fungal trunk pathogens)
Davut Soner AKGÜL, Halil İbrahim KARA
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 1, (2022), 48-66. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

6.Şeftali bahçesinde damla sulama yöntemi ile toprağa uygulanan yerel entomopatojen nematodların kalıcılığının belirlenmesi
(Determination of the soil persistency of native entomopathogenic nematodes applied with a drip irrigation system in a peach orchard)
Çiğdem ŞAHİN, Uğur GÖZEL
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 1, (2022), 67-74. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

7.Farklı sıcaklıkların Rhyzobius lophanthae Blaisdell (Coleoptera: Coccinellidae)’nin biyolojisi üzerindeki etkileri
(The effects of different temperatures on the biology of Rhyzobius lophanthae Blaisdell (Coleoptera: Coccinellidae))
Ali KAYAHAN, İsmail KARACA
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 1, (2022), 75-87. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

8.Entomopatojen fungusların bitki gelişimi ve bitkilerde hastalık oluşumu üzerine etkileri
(The effects of entomopathogenic fungi on plant growth and occurrence of disease on plants )
Şehnaz MERTOĞLU, Gürsel KARACA, Melis BİLGİNTURAN
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 1, (2022), 88-102. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)
> Ana Sayfa
> Neden Biyolojik Mücadele?
> Duyurular
> Dernek Yönetimi
> Dernek Tüzüğü
> Dernek Üyeleri
> Üyelik Başvuru Formu
> Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi
> Biyolojik Mücadele Kongre Bildirileri
> Biyolojik Mücadele Aktörleri
> Bitki Koruma Dernekleri
> Linkler
> İletişim
> bimude@cu.edu.tr
www.biyolojikmucadele.org.tr

Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü
01330 Sarıçam(Balcalı)-Adana/Türkiye | 0(322) 338 63 69
© Copyright 2011 - Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği - Adana / Türkiye