Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği

Sitemize 730454 kez erişildi

Çukurova Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
    Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi / Makale Detayları

Yıl: 2023   Cilt(Volume): 14   Sayı(Number): 1   Sayfa(Page): 64-74 2023-1-64-74.pdf


Başlık:Çanakkale İli park, peyzaj ve kentsel alanlarda konukçu bitkiler üzerindeki afitler (Hemiptera: Aphididae) ile beslenen predatör coccinellidler (Coleoptera: Coccinellidae)

Yazar: Berna DOĞAN, Şahin KÖK

Özet: Bu çalışmada, 2021 ve 2022 yıllarında Çanakkale ili park, peyzaj ve kentsel alanlarında bulunan konukçu bitkiler üzerindeki afitler ile beslenen predatör coccinellidler ve coccinellid-afit-konukçu bitki etkileşimlerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda, 25 konukçu bitkideki 27 afit türü üzerinde predatör olarak beslendiği tespit edilen Coccinellidae (Coleoptera) familyasına bağlı 6 cins içerisinde 8 tür tespit edilmiştir. Predatör coccinellidlerden, en yaygın tür 12 farklı afit türü üzerinde belirlenen Coccinella septempunctata L. olarak tespit edilmiştir. Konukçu afitlerden, en fazla predatör coccinellid türe ev sahipliği yapan afitler 3’er coccinellid ile Aphis craccivora Koch, Cinara tujafilina (Del Guercio), Hyalopterus amygdali (Blanchard) ve Hyalopterus pruni (Geoffroy) olmuştur. Konukçu bitkilerden, en fazla predatör coccinellid-afit etkileşimine ev sahipliği yapan bitkiler Hibiscus syriacus (Malvaceae), Prunus domestica (Rosaceae) ve Pyracantha coccinea (Rosaceae) olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak, bu çalışma kapsamında Çanakkale ili park, peyzaj ve kentsel alanlarında toplam 52 farklı predatör coccinellidkonukçu afit-konukçu bitki etkileşimi ortaya çıkarılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Predatör coccinellid, afit, etkileşim, kentsel alan, ÇanakkaleTitle: Predatory coccinellids (Coleoptera: Coccinellidae) feeding on aphids (Hemiptera: Aphididae) on host plants in parks, rural landscapes and urban areas of Çanakkale Province, Türkiye

Author: Berna DOĞAN, Şahin KÖK

Abstract: This study aimed to document the predatory coccinellids that feed on aphids on host plants and the tripartite relationships of coccinellid-host aphid-host plant in the park, rural landscape and urban areas of Çanakkale Province, Turkiye in 2021 and 2022. Eight species in six genera from the family Coccinellidae (Coleoptera) associated with 27 aphid species were recorded on 25 host plant species. Of the predatory coccinellids, the most common species was Coccinella septempunctata L. and it was associated with 12 different aphid species. Of the aphids, the species that were most commonly preyed on by coccinellids were Aphis craccivora Koch, Cinara tujafilina (Del Guercio), Hyalopterus amygdali (Blanchard) and Hyalopterus pruni (Geoffroy) which were associated with three coccinellid species. Of the host plant species, Hibiscus syriacus (Malvaceae), Prunus domestica (Rosaceae) and Pyracantha coccinea (Rosaceae) hosted the most predatory coccinellid-aphid relationships. Overall, a total of 52 different, tripartite predatory coccinellid-aphid-host plant relationships were revealed.

Keywords: Predatory coccinellid, aphid, relationship, urban area, Çanakkale> Ana Sayfa
> Neden Biyolojik Mücadele?
> Duyurular
> Dernek Yönetimi
> Dernek Tüzüğü
> Dernek Üyeleri
> Üyelik Başvuru Formu
> Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi
> Biyolojik Mücadele Kongre Bildirileri
> Biyolojik Mücadele Aktörleri
> Bitki Koruma Dernekleri
> Linkler
> İletişim
> bimude@cu.edu.tr
www.biyolojikmucadele.org.tr

Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü
01330 Sarıçam(Balcalı)-Adana/Türkiye | 0(322) 338 63 69
© Copyright 2011 - Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği - Adana / Türkiye