Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği

Sitemize 730448 kez erişildi

Çukurova Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
    Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi / Makale Detayları

Yıl: 2023   Cilt(Volume): 14   Sayı(Number): 1   Sayfa(Page): 44-53 2023-1-44-53.pdf


Başlık:Entomopatojenik fungusların Pamuk Yaprakbiti, Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae)’ye karşı biyolojik mücadele potansiyellerinin araştırılması

Yazar: Derya BAKİ, Fedai ERLER

Özet: Bu çalışmada, Pamuk yaprakbiti Aphis gossypii’ye karşı Antalya ili’nin farklı ilçelerinden 2018-2020 yılları arasında alınan toprak ve enfekteli afid örneklerinden izole edilen entomopatojen fungus türlerinin etkinliği araştırılmıştır. Bu amaçla, 19 entomopatojen fungus izolatı 1x107 spor/ml konsantrasyonda 9 cm çaplı Petri kaplarında A. gossypii’nin nimf ve erginlerine karşı test edilmiştir. Hedef zararlılara karşı test edilen fungus türleri arasında en patojenik tür, Beauveria bassiana olmuştur. Patojenisite testlerinde inkübasyondan 10 gün sonra A. gossypii erginlerine karşı B. bassiana izolatları için ölüm oranları %63.3-100 arasında değişirken, Cunninghamella echinulata izolatı %43.3, Clonostachys rosea izolatları %40 ve %70, Isaria farinosa izolatları %43.3 ve %63.3 ve Purpureocillium lilacinum izolatları ise %73.3 ve %83.3 oranında ölüme neden olmuştur. Biyolojik mücadelede kullanılan Trichoderma atroviride türüne ait TaAl-1 izolatı %33.3 ölüme neden olurken, T. harzianum türüne ait ThAk1 izolatı %50.0 ölüme neden olmuştur. Yerli fungal izolatlarla mukayese amacıyla, 250 mL/1lt su dozunda test edilen 3 ticari fungal preparattan Nibortem (a.i.: Verticillium lecanii) uygulamadan 10 gün sonra nimf ve erginlerde sırasıyla %70 ve %56.7, Nostalgist (a.i.: B. bassiana) %56.7 ve %53.3, Priority (a.i.: Paecilomyces fumosoroseus) %50 ve %56.7 ölüme neden olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Aphis gossypii, Beauveria bassiana, Pamuk yaprakbiti, Entomopatojenik fungus, Mikrobiyal mücadeleTitle: Biocontrol potential of some entomopathogenic fungi against the Cotton Aphid, Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae)

Author: Derya BAKİ, Fedai ERLER

Abstract: In this study, the effectiveness of entomopathogenic fungal (EPF) species isolated from soil and infected aphid samples taken from different districts of Antalya between 2018-2020 was investigated against the cotton aphid, Aphis gossypii. For this purpose, 19 entomopathogenic fungal isolates were tested against the nymphs and adults of A. gossypii in 9 cm diameter Petri dishes at a concentration of 1x107 spores/mL. Among the fungal species tested, Beauveria bassiana was the most pathogenic species. In pathogenicity tests, 10 days after incubation, B. bassiana caused 63.3%-100%, Cunninghamella echinulata 43.3%, Clonostachys rosea 40-70%, Isaria farinosa 43.3%-63.3%, and Purpureocillium lilacinum 73.3%-83.3% mortality of A. gossypii adults. The TaAl-1 isolate of Trichoderma atroviride used in biological control caused a mortality of 33.3%, and the ThAk-1 isolate of T. harzianum caused 50.0% mortality. Of the 3 commercial fungal preparations tested at doses of 250 mL/1lt water for comparison with indigenous fungal isolates, Nibortem (a.i.: Verticillium lecanii) caused 70% and 56.7% mortalities in nymphs and adults, respectively, 10 days after treatment, while Nostalgist (a.i.: B. bassiana) and Priority (a.i.: Paecilomyces fumosoroseus) caused 56.7% and 50% nymphal mortality, and 53.3% and 56.7% adult mortality, respectively.

Keywords: Aphis gossypii, Beauveria bassiana, Cotton aphid, Entomopathogenic fungus, Microbial control.> Ana Sayfa
> Neden Biyolojik Mücadele?
> Duyurular
> Dernek Yönetimi
> Dernek Tüzüğü
> Dernek Üyeleri
> Üyelik Başvuru Formu
> Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi
> Biyolojik Mücadele Kongre Bildirileri
> Biyolojik Mücadele Aktörleri
> Bitki Koruma Dernekleri
> Linkler
> İletişim
> bimude@cu.edu.tr
www.biyolojikmucadele.org.tr

Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü
01330 Sarıçam(Balcalı)-Adana/Türkiye | 0(322) 338 63 69
© Copyright 2011 - Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği - Adana / Türkiye