Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği

Sitemize 730445 kez erişildi

Çukurova Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
    Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi / Makale Detayları

Yıl: 2023   Cilt(Volume): 14   Sayı(Number): 1   Sayfa(Page): 30-42 2023-1-30-42.pdf


Başlık:Diyarbakır ve Elazığ illeri meyve alanlarında Coccidae (Hemiptera: Coccoidea) Türleri Üzerinde tespit edilen parazitoit ve predatör türler

Yazar: Murat GÜLMEZ*, Lütfiye GENÇER, Mehmet Rifat ULUSOY

Özet: Bu çalışma koşnil (Hemiptera: Coccidae) türleriyle beslenen predatör ve parazitoit türlerin belirlenmesi amacıyla 2017-2018 yıllarında Diyarbakır ve Elazığ illeri meyve bahçelerinde yürütülmüştür. Çalışmada gözle kontrol ve kültüre alma metotları kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, Coccinellidae (4), Cybocephalidae (1) (Coleoptera) , Forficulidae (2) (Dermaptera) ve Chrysopidae (1) (Neuroptera) familyalarına ait 8 predatör tür ile Encyrtidae (14), Aphelenidae (1) ve Pteromalidae (1) (Hymenoptera) familyalarına ait 14 parazitoit ve 2 hiperparazitoit tür tespit edilmiştir. Tespit edilen parazitoit türlerden Metaphycus ater, M. luteolus, M. chermis ve M. unicolor (Hymenoptera: Encyrtidae) türleri Türkiye böcek faunası için ilk kayıt niteliğindedir.

Anahtar Kelimeler: Koşnil, parazitoit, predatör, Diyarbakır, Elazığ/TürkiyeTitle: Parasitoid and predator species of Coccidae (Hemiptera: Coccoidea) species in fruit orchards of Diyarbakır and Elazığ Provinces, Türkiye

Author: Murat GÜLMEZ*, Lütfiye GENÇER, Mehmet Rifat ULUSOY

Abstract: This study was carried out in order to determine the predator and parasitoid species that feed on soft scale insect (Hemiptera: Coccidae) species in orchards of Diyarbakır and Elazığ Provinces in Turkiye in 2017 and 2018. Visual identification and rearing methods were used. Eight predatorory species belonging to the families Coccinellidae (4) and Cybocephalidae (1) (Coleoptera), Forficulidae (2) (Dermaptera), and Chrysopidae (1) (Neuroptera), were detected. In addition, 14 parasitoid and 2 hyperparasitoid species from the families Encyrtidae (14), Aphelenidae (1) and 2 Pteromalidae (1) (Hymenoptera) were collected. Among the parasitoid species, Metaphycus ater, M. luteolus, M. chermis and M. unicolor (Hymenoptera: Encyrtidae) are first records for the insect fauna of Türkiye.

Keywords: Soft scale insect, Parasitoid, Predator, Diyarbakır, Elazığ/Türkiye> Ana Sayfa
> Neden Biyolojik Mücadele?
> Duyurular
> Dernek Yönetimi
> Dernek Tüzüğü
> Dernek Üyeleri
> Üyelik Başvuru Formu
> Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi
> Biyolojik Mücadele Kongre Bildirileri
> Biyolojik Mücadele Aktörleri
> Bitki Koruma Dernekleri
> Linkler
> İletişim
> bimude@cu.edu.tr
www.biyolojikmucadele.org.tr

Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü
01330 Sarıçam(Balcalı)-Adana/Türkiye | 0(322) 338 63 69
© Copyright 2011 - Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği - Adana / Türkiye