Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği

Sitemize 684439 kez erişildi

Çukurova Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
    Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi / Makale Detayları

Yıl: 2022   Cilt(Volume): 13   Sayı(Number): 1   Sayfa(Page): 75-87 2022-1-75-87.pdf


Başlık:Farklı sıcaklıkların Rhyzobius lophanthae Blaisdell (Coleoptera: Coccinellidae)’nin biyolojisi üzerindeki etkileri

Yazar: Ali KAYAHAN, İsmail KARACA

Özet: Rhyzobius lophanthae Blaisdell (Coleoptera: Coccinellidae) kabuklubitlerin avcısı olarak bilinmektedir. Çalışmada türlerin daha verimli olduğu optimum sıcaklık değerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ve 32 C, %60 orantılı nem ve uzun gün aydınlatmalı iklim koşullarında R. lophanthaenin yaşam çizelgesi parametreleri Euler-Lotka eşitliğine göre RmStat-3 kullanılarak hesaplanmıştır. 26, 28 ve 30 C elde edilen sonuçlara göre Kalıtsal üreme yeteneği rm 0.120, 0.142, 0.132 dişi/dişi/gün olarak hesaplanırken, Net üreme gücü R0 56.883, 80.944, 31.149 dişi/dişi/döl olarak hesaplanmıştır. Ortalama döl süresi T0 sırasıyla 33.801, 30.866, 25.978 gün olmuştur. Toplam üreme oranı GRR 177.779, 303.751, 105.751 yumurta/dişi olarak hesaplanmıştır. Çalışmada laboratuvar koşullarında R. lophanthaenin etkinliği için 28 Cnin optimum sıcaklık olduğu sonucuna varılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre avcılar ve zararlıların çevresel koşullardaki etkileşimleri hakkında daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğu gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Coccinellidler, Rhyzobius lophanthae, Yaşam çizelgesi parametreleri, Optimum sıcaklıklarTitle: The effects of different temperatures on the biology of Rhyzobius lophanthae Blaisdell (Coleoptera: Coccinellidae)

Author: Ali KAYAHAN, İsmail KARACA

Abstract: The purple-scale predator, Rhyzobius lophanthae Blaisdell (Coleoptera: Coccinellidae), is a coccidophagous ladybug. The aim of the present study was to determine the optimal temperature for this species to be most efficient reproductively. For that purpose, the life cycle parameters of R. lophanthae were determined at different temperatures, namely 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 and 32 C, 60 % RH and long day photoperiod, with Aspidiotus nerii Bouché (Hemiptera: Diaspididae) as the prey. Calculations were performed with RmStat-3 software, based on the use of the Euler-Lotka equation. At 26, 28 and 30 C, the intrinsic reproduction rates rm were 0.120, 0.142 and 0.132 females/day, respectively, and the net reproduction rates R0 were 56.883, 80.944 and 31.149 females/generation, respectively. Mean generation times T0 were 33.801, 30.866 and 25.978 days, respectively. Total productivity rates GRR were 177.779, 303.751 and 105.751 eggs/female, respectively. In this study, 28 C was the optimal temperature for the reproductive efficiency of R. lophanthae under laboratory conditions. There is a need for further studies on the interactions between pests, predators and environmental conditions.

Keywords: Coccinellids, Rhyzobius lophanthae, Life table parameters, Optimum temperature> Ana Sayfa
> Neden Biyolojik Mücadele?
> Duyurular
> Dernek Yönetimi
> Dernek Tüzüğü
> Dernek Üyeleri
> Üyelik Başvuru Formu
> Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi
> Biyolojik Mücadele Kongre Bildirileri
> Biyolojik Mücadele Aktörleri
> Bitki Koruma Dernekleri
> Linkler
> İletişim
> bimude@cu.edu.tr
www.biyolojikmucadele.org.tr

Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü
01330 Sarıçam(Balcalı)-Adana/Türkiye | 0(322) 338 63 69
© Copyright 2011 - Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği - Adana / Türkiye