Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği

Sitemize 603446 kez erişildi

Çukurova Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
    Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi / Makale Detayları

Yıl: 2022   Cilt(Volume): 13   Sayı(Number): 1   Sayfa(Page): 67-74 2022-1-67-74.pdf


Başlık:Şeftali bahçesinde damla sulama yöntemi ile toprağa uygulanan yerel entomopatojen nematodların kalıcılığının belirlenmesi

Yazar: Çiğdem ŞAHİN, Uğur GÖZEL

Özet: Entomopatojen nematodların topraktaki hayatta kalma süreleri biyolojik mücadele çalışmalarının başarısı için önemlidir. Bu çalışmada bir şeftali bahçesinde 4 yerel entomopatojen nematod (EPN) türü; Steinernema feltiae Filipjev (Nematoda: Steinernematidae), S. carpocapsae Weiser (Nematoda: Steinernematidae), S. affine Bovien (Nematoda:Steinernematidae) ve Heterorhabditis bacteriophora Poinar (Nematoda: Heterorhabditidae)’nın topraktaki kalıcılığı damla sulama yöntemi ile 2018 ve 2019 yıllarında araştırılmıştır. Entomopatojen nematodlar toprağa 50 IJs/cm2 dozunda uygulanmıştır. Uygulama sonrası ayda bir toprak örneklemesi yapılarak entomopatojen nematodların topraktaki kalıcılığı belirlenmiştir. Araştırma sonucunda 2018 yılında EPN’lerin toprakta kalıcılıklarının 90 gün, 2019 yılında ise 150 gün sürdüğü belirlenmiştir. Elde edilen bulgular neticesinde EPN’lerin toprağa uygulandıktan sonra çevresel faktörlere bağlı olarak kalıcılık sürelerinin değiştiği belirlenmiştir. Uygulama sonrası EPN’lerin toprakta kalma sürelerinin uzatılması topraktaki zararlılara etkinliklerinin artırılması açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Steinernema feltiae, Steinernema carpocapsae, Steinernema affine, Entomopatojen nematod, KalıcılıkTitle: Determination of the soil persistency of native entomopathogenic nematodes applied with a drip irrigation system in a peach orchard

Author: Çiğdem ŞAHİN, Uğur GÖZEL

Abstract: The period of persistence of entomopathogenic nematodes (EPNs) in soil is an important factor in the success of biological control efforts. In this study, the persistency of four native Turkish entomopathogenic nematode species, Steinernema feltiae (Filipjev), S. carpocapsae (Weiser), S. affine (Bovien) and Heterorhabditis bacteriophora (Poinar), was investigated in a peach orchard after their application with a drip irrigation system in Çanakkale Province, Turkiye, in 2018 and 2019. The EPNs were applied at the rate of 50 IJs/cm2 . After application, the persistency of the EPNs was determined with soil sampling on a monthly basis. EPN persistence in the soil was 90 days and 150 days in 2018 and 2019, respectively. Additionally, the persistency of the EPNs in soil after their application varied, depending on environmental factors. The longer survival of EPNs in soil after application is important for the increase of the efficiency of EPNs against pests. It was concluded that the local EPN species have potential for use in the biological control of agricultural pests.

Keywords: Steinernema feltiae, Steinernema carpocapsae, Steinernema affine, Entomopathogenic nematode, Persistency> Ana Sayfa
> Neden Biyolojik Mücadele?
> Duyurular
> Dernek Yönetimi
> Dernek Tüzüğü
> Dernek Üyeleri
> Üyelik Başvuru Formu
> Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi
> Biyolojik Mücadele Kongre Bildirileri
> Biyolojik Mücadele Aktörleri
> Bitki Koruma Dernekleri
> Linkler
> İletişim
> bimude@cu.edu.tr
www.biyolojikmucadele.org.tr

Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü
01330 Sarıçam(Balcalı)-Adana/Türkiye | 0(322) 338 63 69
© Copyright 2011 - Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği - Adana / Türkiye