Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği

Sitemize 603431 kez erişildi

Çukurova Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
    Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi / Makale Detayları

Yıl: 2022   Cilt(Volume): 13   Sayı(Number): 1   Sayfa(Page): 12-24 2022-1-12-24.pdf


Başlık:Adana İlinde pamukta zararlı Çiğit emici böceği, Oxycarenus hyalinipennis (Costa) (Hemiptera: Lygaeidae) ile birlikte saptanan avcı arthropoda türleri ve popülasyon değişimleri

Yazar: Abdullah KAYA, Ekrem ATAKAN

Özet: Bu çalışma ile Adana ili Balcalı yöresinde pamuk tarlasında 2017 ve 2018 yıllarında Çiğit emici böceği, Oxycarenus hyalinipennis (Costa) (Hemiptera: Lygaeidae) birlikte bulunan avcı arthropoda türleri ve popülasyon değişimleri incelenmiştir. Tarla denemeleri, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Araştırma ve Uygulama Alanında yürütülmüştür. Bu çalışmada; Coleoptera takımından 9 tür, Hemiptera takımından 3 tür ve 2 cins, Neuroptera takımından bir cins ve Araneae (örümcekler) takımından 4 tür olmak üzere toplam 16 tür ve cins düzeyinde 3 avcı tür saptanmıştır. Avcı arthropoda popülasyon yoğunluğu O. hyalinipennis’e göre daha düşük olmuş, zararlı tür ile bulunan avcı arthropoda türlerinin popülasyon yoğunlukları arasında dikkate alınabilir spesifik ilişkiler görülmemiştir.

Anahtar Kelimeler: Avcı arthropoda, Çiğit emici böceği, pamuk, popülasyon değişimiTitle: Predatory arthropod species associated with the cotton seed bug, Oxycarenus hyalinipennis (Costa) (Hemiptera: Lygaeidae), and their population changes in cotton in Adana Province, Turkey

Author: Abdullah KAYA, Ekrem ATAKAN

Abstract: The aim of this study was to determine the predatory insects associated with the cotton seed bug, Oxycarenus hyalinipennis (Costa) (Hemiptera: Lygaeidae), and their population Dynamics, in a cotton field in the Balcalı District of Adana Province, Turkey in 2017 and 2018. Field trials were carried out in the Research and Application Area of Çukurova University, Faculty of Agriculture, Department of Plant Protection. A total of 19 species, including nine species from Coleoptera, three species from Hemiptera, one species from Neuroptera and four species from Araneae (spiders) were identified. The population densities of the predatory arthropods were lower than that of O. hyalinipennis, and no considerable specific relationships were found between the population densities of O. hyalinipennis and the predatory arthropods identified.

Keywords: Cotton, cotton seed bug, predatory arthropod, population fluctuation> Ana Sayfa
> Neden Biyolojik Mücadele?
> Duyurular
> Dernek Yönetimi
> Dernek Tüzüğü
> Dernek Üyeleri
> Üyelik Başvuru Formu
> Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi
> Biyolojik Mücadele Kongre Bildirileri
> Biyolojik Mücadele Aktörleri
> Bitki Koruma Dernekleri
> Linkler
> İletişim
> bimude@cu.edu.tr
www.biyolojikmucadele.org.tr

Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü
01330 Sarıçam(Balcalı)-Adana/Türkiye | 0(322) 338 63 69
© Copyright 2011 - Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği - Adana / Türkiye