Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği

Sitemize 300201 kez erişildi

Çukurova Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
2016_7_2.jpg

Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi
Turkish Journal of Biological Control


Cilt (Volume): 7           Sayı (Number): 2           2016


   İçindekiler (Contents)

1.Domates öz nekrozuna neden olan etmenlere karşı PGPR ve biyoajan bakterileri kullanılarak kontrollü koşullarda biyolojik mücadele imkânlarının araştırılması
(An investigation of the potential for biological control of tomato pith necrosis by using bio-control bacteria and PGPR under controlled conditions)
Selma AKTAŞ Recep KOTAN
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 2, (2016), 89-110. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

2.Adana İli Balcalı ve Doğankent yörelerinde buğday tarlasında Sitobion avenae (Hemiptera: Aphididae) ile avcı Syrphidae (Diptera) türlerinin popülasyon değişimleri
(Population fluctuations of Sitobion avenae (Hemiptera: Aphididae) and predatory species of Syrphidae (Diptera) in wheat in Balcalı and Doğankent in Adana Province, Turkey)
Serkan PEHLİVAN, Ekrem ATAKAN
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 2, (2016), 111-122. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

3.Doğu Anadolu Bölgesi Cheloninae Förster, 1862 (Hymenoptera, Braconidae) faunası üzerine taksonomik bir araştırma
(A taxonomic study on the Cheloninae Förster, 1862 (Hymenoptera: Braconidae) fauna of the Eastern Anatolia Region of Turkey)
Mitat AYDOĞDU
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 2, (2016), 123-138. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

4.Farklı ilaçlama yöntemlerinin çilekte avcı böcek Orius niger Wolff üzerine etkileri
(Effects of different spray application techniques on the predatory insect Orius niger Wolff on strawberries)
Ekrem ATAKAN Nigar YARPUZ-BOZDOĞAN Ali Musa BOZDOĞAN
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 2, (2016), 139-152. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

5.Coccidoxenoides perminutus Girault (Hymenoptera: Encyrtidae)un Planococcus citri Risso (Hemiptera: Pseudococcidae) üzerinde yaşam çizelgesi
(Titel Life table of Coccidoxenoides perminutus Girault (Hymenoptera: Encyrtidae) on Planococcus citri Risso (Hemiptera: Pseudococcidae))
Menekşe KURT, İsmail KARACA
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 2, (2016), 153-166. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

6.Entomopatojen fungusların Blatta lateralis Walker (Blattodea: Blattidae)’e etkileri
(Effects of entomopathogenic fungi on Blatta lateralis Walker (Blattodea: Blattidae))
Mustafa Murat YEŞİLIRMAK İsmail KARACA
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 2, (2016), 167-182. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

7.Omnivor böcek Forficula auricularia L. (Dermaptera: Forficulidae)’nın Türkiye’de tarımsal alanlarda alternatif doğal düşman olarak rolü ve entegre mücadelede önemi
(The role of the omnivorous insect Forficula auricularia L. (Dermaptera: Forficulidae) as a natural enemy in agricultural areas in Turkey and its importance in integrated pest management )
Tülin ÖZSİSLİ
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 2, (2016), 183-194. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)
> Ana Sayfa
> Neden Biyolojik Mücadele?
> Duyurular
> Dernek Yönetimi
> Dernek Tüzüğü
> Dernek Üyeleri
> Üyelik Başvuru Formu
> Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi
> Biyolojik Mücadele Kongre Bildirileri
> Biyolojik Mücadele Aktörleri
> Bitki Koruma Dernekleri
> Linkler
> İletişim
> bimude@cu.edu.tr
www.biyolojikmucadele.org.tr

Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü
01330 Sarıçam(Balcalı)-Adana/Türkiye | 0(322) 338 63 69
© Copyright 2011 - Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği - Adana / Türkiye