Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği

Sitemize 170639 kez erişildi

Çukurova Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
    Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi / Makale Detayları

Cilt(Volume): 2 Sayı(Number): 2 2011   Sayfa(Page): 103-118 2011-2-103-118.pdf


Başlık:Lysiphlebia japonica (Ashmead) (Hymenoptera: Braconidae)’nın Aphis spiraecola Patch ve Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae) üzerinde bazı biyolojik özeliklerinin belirlenmesi

Yazar: Serdar SATAR , Nedim UYGUN

Özet: Doğu Akdeniz Bölgesi turunçgil bahçelerinde görülen yaprakbitleri arasında Aphis spiraecola Patch ve Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae) en sık rastlanılanlardır. Bu yaprakbitlerinden A. gossypii üzerinde birçok parazitoit türü bildirilirken A. spiraecola üzerinde hiç bir parazitoit kaydına rastlanmamıştır. Bu çalışmada Lysiphlebia japonica (Ashmead) (Hymenoptera: Braconidae)’nın A. spiraecola ve A. gossypii üzerinde biyolojik etkinliğinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç için yürütülen bu çalışmada, farklı sıcaklıklarda (15, 20, 25, 30 ± 1 °C ) L. japonica’nın A. spiraecola ve A. gossypii üzerinde gelişme süresi ile ölüm, parazitleme ve cinsiyet oranlarının belirlenmesine çalışılmıştır. Laboratuvar ve yarı arazi koşullarında farklı konukçular ve sıcaklıklarda yürütülen çalışmalarda, literatürde belirtilenlerden farklı olarak, L. japonica A. spiraecola’yı parazitlemiş, A. spiraecola nimfleri kırmızı bir renk almış ancak mumya oluşumu gerçekleşmemiş ve sonuçta L. japonica A. spiraecola üzerinde gelişmesini tamamlayamamıştır. L. japonica’nın denemeye alınan bir diğer konukçusu olan A. gossypii üzerinde 15, 20, 25 °C’de gelişmesini başarılı bir şekilde tamamlamış, 30°C’de ise herhangi bir gelişme olmamıştır. Yumurtadan ergine 15, 20 ve 25 ºC’de toplam gelişme süresi sıcaklık arttıkça kısalmış ve dişilerde sırasıyla 27.4, 15.5 ve 10.5 gün olurken, erkeklerde ise sırasıyla 25.7, 14.9 ve 10.1 gün olmuştur. Farklı sıcaklıklarda L. japonica’nın A. gossypii üzerindeki ölüm oranı (%) sıcaklık arttıkça azalmış, 15 ºC’de % 22.1 iken, 20 ºC’de % 14.2, 25 ºC’de de % 10.8 olmuştur. Sıcaklıklar L. japonica’nın cinsiyet oranını da etkilemiş dişi:erkek oranı sırasıyla 15 ºC’de 1:0.58, 20 ºC’de 1:0.59 iken 25 ºC’de 1:0.77 olarak ortaya çıkmıştır. Ayrıca L. japonica’nın A. gossypii’yi parazitleme oranının (%) sıcaklık arttıkça azaldığı belirlenmiş ve 15, 20 ve 25 ºC’de sırasıyla % 79.4, % 55.7 ve % 48.7 olmuştur. Yumurtadan ergine gelişme için gerekli sıcaklıklar toplamı ise 169.49 gün-derece olarak hesaplanırken, gelişmesi için en düşük sıcaklık 8.5 °C olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Lysiphlebia japonica, Aphis spiraecola, Aphis gossypii, gelişme süresi, yaşam çizelgesiTitle: Determination of some biological characteristics of Lysiphlebia japonica (Ashmead) (Hymenoptera: Braconidae) on Aphis spiraecola Patch and Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae)

Author: Serdar SATAR , Nedim UYGUN

Abstract: Aphis spiraecola Patch and Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae) among aphid species in citrus orchards of East Mediterranean Region of Turkey are the most common and diverse species. There are several parasitoids reported on A. gossypii, however none on A. spiraecola. Therefore, the aim of the study is to evaluate some biological patterns of Lysiphlebia japonica (Ashmead) (Hymenoptera: Braconidae) on A. spiraecola and A. gossypii. For this purpose, the effects of different temperatures (15, 20, 25, 30 ± 1 °C) on developmental time, mortality, parasitization and sex ratio of L. japonica on A. spiraecola and A. gossypii were investigated. The studies carried out on laboratory and semi-field conditions on different host plants and temperatures indicate that, L. japonica parasitized A. spiraecola, then A. spiraecola nymph became reddish brown in color and no mummification occurred, as a result L. japonica couldn’t complete its development on A. spiraecola, contrary to the literature. L japonica could complete its life cycle successfully on the other host, A. gossypii, at 15, 20, 25 °C temperatures, but no development occurred at 30 °C. The developmental time from oviposition to adult emergence decreased with increasing temperatures, and measured as 27.4, 15.5, and 10.5 days for female and 25.7, 14.9, and 10.1 days for male at 15, 20, and 25 ºC, respectively. The mortality rate of L. japonica on A. gossypii reduced with increasing temperature and calculated as 22.1% at 15 °C, 14.2% at 20 °C, and 10.8% at 25 °C. The sex ratio of L. japonica also influenced from temperature and female:male ratio assessed as 1:0.58, 1:0.59 and 1:077 at 15, 20, and 25 °C, respectively. The parasitization rate (%) of L japonica on A. gossypii decreased with increasing temperatures and calculated as 79.4%, % 55.7%, and 48.7% at 15, 20 and 25 ºC, respectively. Developmental threshold and degree day (DD) requirement for development from oviposition to adult eclosion were 8.5 °C and 169.49 Day-Degree.

Keywords: Lysiphlebia japonica, Aphis spiraecola, Aphis gossypii, development period, life table> Ana Sayfa
> Neden Biyolojik Mücadele?
> Duyurular
> Dernek Yönetimi
> Dernek Tüzüğü
> Dernek Üyeleri
> Üyelik Başvuru Formu
> Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi
> Biyolojik Mücadele Kongre Bildirileri
> Biyolojik Mücadele Aktörleri
> Bitki Koruma Dernekleri
> Linkler
> İletişim
> bimude@cu.edu.tr
www.biyolojikmucadele.org.tr

Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü
01330 Sarıçam(Balcalı)-Adana/Türkiye | 0(533) 630 49 43 - 0(506) 315 83 20
© Copyright 2011 - Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği - Adana / Türkiye